Hyggell ProffBarrier rankų ir paviršių valiklis 0,75L (70% alc.)

  • Nuolaida
  • €2,46
  • Kaina be nuolaidos €4,10


APRAŠYMAS

Hyggell ProffBarrier spaudžiamas rankų ir paviršių valiklis (70% alc.) yra efektyvi rankų ir paviršių valymo priemonė, kurios sudėtyje yra 70% propan-2-olio. Tiek procentų alkoholio koncentracijos užtenka, kad būtų apsaugotos rankos ir paviršiai nuo nešvarumų ir mikrobų susidarymo.

  • Valiklio sudėtyje esantis glicerinas neleis Jūsų rankoms išsausėti ir po naudojimo jos liks glotnios bei švelnios;
  • Produkto sudėtyje esantis vanduo leidžia produktui neišgaruoti iš karto ir apimti didesnį valymo paviršių. 

 

NAUDOJIMAS

Atidarykite pasukdami dozatorių į dešinę. Paspausdami pompą žemyn užsipilkite skysčio ant rankų, sudrėkinkite rankas. Skirtas tik išoriniam naudojimui.

 PAPILDOMA INFORMACIJA 

PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Turinį / talpyklą šalinti į atliekas vadovaujantis nacionaliniais nuostatais.

SUDĖTIS

propan-2-olis 70%, amonio chloridas, benzil-C12-16-alkildimetil-chloridas < 2,5%, glicerinas.

LAIKYMO SĄLYGOS

Talpyklą laikyti 0°C - 20°C temperatūroje sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje, vėsioje vietoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

 

Tinkamumo naudoti terminas 1 metai.

Prekes pristatysime per 2-4 darbo dienas nuo apmokėjimo.

Pirkėjų atsiliepimai

Paremta 1 atsiliepimu Parašyti atsiliepimą